Dalweg 172
6865CX Doorwerth
Telefoon 06-14822033 (tussen 18.00-19.30 uur)
e-mail: ojl@opjelip.nl >

(De praktijk is niet
rolstoel toegankelijk)
Bij uw eerstse afspraak graag het volgende meenemen:
Een geldig legitimatiebewijs
Zorgpas van uw verzekeraar
Ingevulde gezondheidsvragenlijst
Eventuele verwijskaart + foto's van uw tandarts